52342 aktów prawnych 812 wskaźników i stawek 215 druków 22 kalkulatorów
4,5 miliona użytkowników narzędzi INFOR.pl


Strona Główna > Wskaźniki i stawki > Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych > Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Obowiązuje:
od 2011-01-01 do 2011-12-31

Zobacz aktualną wersję

Podstawa prawna:
Dz.U.2008.164.1027

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców


Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców (także dla rozpoczynających działalność gospodarczą)

Składka ustalana jest raz do roku, na podstawie ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.


Okres obowiązywania

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

Składka zdrowotna 9%

1.01. - 31.12.2011 r.

2704,31 zł

243,39 zł

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Podstawa prawna: ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).