52342 aktów prawnych 812 wskaźników i stawek 215 druków 22 kalkulatorów
4,5 miliona użytkowników narzędzi INFOR.pl


Strona Główna > Wskaźniki i stawki > Opłaty > środowisko

Środowisko

Obowiązuje:
od 2009-01-01 do 2009-12-31

Zobacz aktualną wersję

Podstawa prawna:
Dz.U.2008.25.150

Opłaty za korzystanie ze środowiska


Górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2009


Lp. Przedmiot opłaty Górna jednostkowa stawka opłaty
1
Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza
321,84 zł/kg
2
Substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi
206,33 zł/kg
3
Wody chłodnicze
23,57 zł/dam3
4
Umieszczenie odpadów na składowisku
235,77 zł/Mg
5
Pobór wody podziemnej
3,49 zł/m3
6
Pobór wody powierzchniowej śródlądowej
1,81 zł/m3
7
Powierzchnia, z której odprowadzane są ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3,49 zł/m2
8
Za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, o ile zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
22,56 zł

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2008 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2009 (M.P. Nr 79, poz. 698).


Jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, obowiązujace w 2009 r. określa także rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. Nr 196, poz. 1217).