52342 aktów prawnych 812 wskaźników i stawek 215 druków 22 kalkulatorów
4,5 miliona użytkowników narzędzi INFOR.pl


Strona Główna > Wskaźniki i stawki > Opłaty > Opłaty abonamentowe za odbiorniki rtv

Opłaty abonamentowe za odbiorniki RTV

Obowiązuje:
od 2014-01-01 do 2014-12-31

Podstawa prawna:
Dz.U.2005.85.728

Opłaty abonamentowe za odbiorniki RTV


Opłaty abonamentowe za odbiorniki RTV w 2014 r.

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2014:


za używanie odbiornika radiofonicznego

5,90 zł za jeden miesiąc

za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiofonicznego

19,30 zł za jeden miesiąc

Zniżki za uiszczanie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2014 wynoszą:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego:

3,0 % miesięcznej opłaty

za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry

4,0 % miesięcznej opłaty

za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry

5,0 % miesięcznej opłaty

za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry

10,0 % miesięcznej opłaty

za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiofonicznego:

3,0 % miesięcznej opłaty

za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry

4,0 % miesięcznej opłaty

za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry

5,0 % miesięcznej opłaty

za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry

10,0 % miesięcznej opłaty

za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2014, po uwzględnieniu zniżek, wynosi:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego:

11,45 zł

za dwa miesiące

17,00 zł

za trzy miesiące

33,60 zł

za sześć miesięcy

63,70 zł

za rok kalendarzowy

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiofonicznego:

37,45 zł

za dwa miesiące

55,60 zł

za trzy miesiące

110,00 zł

za sześć miesięcy

208,45 zł

za rok kalendarzowy

Opłaty wnoszone na poczet 2014 r. mogą być przyjmowane w 2013 r. według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 r.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2014 r. (Dz.U. poz. 566).