52342 aktów prawnych 812 wskaźników i stawek 215 druków 22 kalkulatorów
4,5 miliona użytkowników narzędzi INFOR.pl


Strona Główna > Wskaźniki i stawki > Opłaty > Opłata paliwowa

Opłata paliwowa

Obowiązuje:
od 2014-01-01 do 2014-12-31

Podstawa prawna:
Dz.U.2012.154.931

Opłata paliwowa


Opłata paliwowa

W 2014 r. stawka opłaty paliwowej wynosi:

- 104,20 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 1 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 931 ze zm.);

- 262,52 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy;

- 134,44 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy.

Podstawa prawna: obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2014 (M.P. poz. 905).