52342 aktów prawnych 812 wskaźników i stawek 215 druków 22 kalkulatorów
4,5 miliona użytkowników narzędzi INFOR.pl


Strona Główna > Wskaźniki i stawki > Główny urząd statystyczny > Główny urząd statystyczny

Główny Urząd Statystyczny

Obowiązuje:
od 2011-01-13 do 2012-01-12

Zobacz aktualną wersję

Podstawa prawna:
Dz.U.2009.153.1227

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2010 r. w stosunku do 2009 r.